Νάουσα Taekwon-do Αθλητικός Σύλλογος Νάουσα Taekwon-do Αθλητικός Σύλλογος

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ

Βιογραφικό

Βιογραφικό

Συμμετοχές με Εθνική Ομάδα

Συμμετοχές με Εθνική Ομάδα

Διακρίσεις

Διακρίσεις

Βραβεύσεις - Αναγνωρίσεις

Βραβεύσεις - Αναγνωρίσεις

Φωτογραφικό αρχείο

Φωτογραφικό αρχείο