Νάουσα Taekwon-do Αθλητικός Σύλλογος Νάουσα Taekwon-do Αθλητικός Σύλλογος

Τελικός σκοπός TAEKWON-DO

Το  TAEKWON-DO I.T.F. στοχεύει στην καλλιέργεια της ανθρώπινης ευγένειας και ηθικής, στην βελτίωση των διανοητικών ικανοτήτων, στην εκτέλεση τεχνικών κινήσεων οι οποίες είναι κομψές, ακριβείς και διέπονται από δύναμη και απόλυτο έλεγχο. Ο τελικός σκοπός του  TAEKWON-DO I.T.F. είναι η εξάλειψη της διαμάχης με την αποτροπή της καταπίεσης των δυνατών στους αδυνάτους και η διάδοση μιας Τέχνης η οποία βασίζεται στη Δύναμη, την Ανθρωπιά, τη Δικαιοσύνη, την Ηθική, την Σοφία και την Πίστη στις Ανθρώπινες Αξίες ώστε να κτίσουμε έναν καλύτερο και πιο ειρηνικό κόσμο.