Νάουσα Taekwon-do Αθλητικός Σύλλογος Νάουσα Taekwon-do Αθλητικός Σύλλογος

Κατευθυντήριες γραμμές για τη ζωή ενός μαθητή

  1. Να είσαι πρόθυμος να πας εκεί όπου ο δρόμος μπορεί να είναι σκληρός και να κάνεις τα πράγματα που αξίζει να κάνει κανείς ακόμη και αν είναι δύσκολα.
  2. Να είσαι ευγενικός με τους αδύναμους και σκληρός με τους δυνατούς.
  3. Να είσαι ικανοποιημένος με ότι έχεις σε χρήματα ή περιουσία αλλά ποτέ σε δεξιότητες.
  4. Πάντα να τελειώνεις ότι αρχίζεις είτε είναι μεγάλο είτε είναι μικρό.
  5. Να είσαι πρόθυμος Δάσκαλος για όλους, αδιαφορώντας για τη Θρησκεία, την Φυλή ή την Ιδεολογία τους.
  6. Ποτέ να μην υποχωρείς στην καταπίεση ή στην απειλή όταν επιδιώκεις έναν ευγενή σκοπό.
  7. Να διδάσκεις μια στάση και μια δεξιότητα με πράξεις και όχι με λόγια.
  8. Να είσαι πάντα ο εαυτός σου, ακόμη και αν οι περιστάσεις αλλάξουν.
  9. Να είσαι ο αιώνιος Δάσκαλος ο οποίος διδάσκει με το σώμα όταν είναι νέος, με τα λόγια  όταν γερνά και με ηθικές αρχές αφού έχει πεθάνει.