Νάουσα Taekwon-do Αθλητικός Σύλλογος Νάουσα Taekwon-do Αθλητικός Σύλλογος

Ομαδικά (Team)

To TAEKWON-DO I.T.F. χωρίζεται σε Ατομικά και Ομαδικά Αθλήματα και στους άντρες και στις γυναίκες. Η συμμετοχή επιτρέπεται μέχρι το βαθμό του IV DAN. Τα Ομαδικά αποτελούν το πιο δύσκολο αλλά και συγχρόνως το πιο εντυπωσιακό από τα άλλα αγωνίσματα του TAEKWON-DO I.T.F. Στα Ομαδικά συμπεριλαμβάνονται η Μάχη, τα TUL, τα Τεστ Δυνάμεως, οι Ειδικές Τεχνικές και η Προκατασκευασμένη Ελεύθερη Μάχη (Pre-Arranged Free Sparring). Ο τρόπος όμως που διεξάγονται τα αγωνίσματα είναι διαφορετικός, για παράδειγμα στη Μάχη μπορεί να αγωνιστεί ένας αθλητής ο οποίος αγωνίζεται σε ελαφρύτερη ή βαρύτερη κατηγορία κιλών από τον αντίπαλο του. Στα Τεστ Δυνάμεως και τις Ειδικές Τεχνικές κάθε αθλητής, από τους πέντε που συμμετέχουν, εκτελεί και ένα διαφορετικό χτύπημα. Τα  TUL διεξάγονται και με τα πέντε μέλη της Ομάδας τα οποία εκτελούν ταυτόχρονα και αποτελούν, μαζί με την  Προκατασκευασμένη Ελεύθερη Μάχη, τα πιο εντυπωσιακά Ομαδικά Αγωνίσματα του TAEKWON-DO I.T.F. Η Προκατασκευασμένη Ελεύθερη Μάχη αποτελεί το πιο καινούργιο αγώνισμα και σ’ αυτό διαγωνίζονται δύο αθλητές της ίδιας Ομάδας οι οποίοι εκτελούν πρόγραμμα συντονισμένων Τεχνικών Άμυνας και Επίθεσης καθώς και ακροβατικών κινήσεων με χρονικό περιορισμό.