Νάουσα Taekwon-do Αθλητικός Σύλλογος Νάουσα Taekwon-do Αθλητικός Σύλλογος

Ειδικές τεχνικές (Special techniques)

Είναι φανερό πως τόσο μεγάλος αριθμός διαφορετικών και καταπληκτικών Τεχνικών μπορεί να βρεθεί μόνο στο TAEKWON-DO I.T.F. Ένας ασκητής του TAEKWON-DO I.T.F. που προπονείται και βελτιώνει σοβαρά τις Εναέριες Τεχνικές του είναι ικανός να εκτελέσει κάθε διαφορετικού τύπου λάκτισμα στον αέρα και να χτυπήσει τον αντίπαλο του ακριβώς πριν πέσει πάλι στο έδαφος. Τα Εναέρια λακτίσματα έχουν κάποια προτερήματα: βελτιώνουν την Ισορροπία, αναπτύσσουν το Συγχρονισμό, προετοιμάζουν τους μύες και είναι πολύ χρήσιμα για επίθεση στο πάνω μέρος του σώματος χρησιμοποιώντας τα πόδια. Επίσης αναπτύσσουν την Αντίληψη και την Ακρίβεια. Όπως και στις άλλες μορφές, αυτός ο συναγωνισμός  χωρίζεται σε ατομικά και ομαδικά, άντρες και γυναίκες.