Νάουσα Taekwon-do Αθλητικός Σύλλογος Νάουσα Taekwon-do Αθλητικός Σύλλογος

Μάχη (Sparring)

Η Μάχη είναι η σωματική εφαρμογή των Τεχνικών Επίθεσης και Άμυνας που απαιτούνται με την εύνοια της εξάσκησης του TAEKWON-DO Ι.Τ.F., ενάντια σε αληθινούς αντιπάλους. Προάγει το Μαχητικό Πνεύμα και Θάρρος, είναι ουσιώδες για την αντιμετώπιση, κίνηση, τακτική και αντανακλαστικά, δυναμώνει, βελτιώνει και αναπτύσσει την Επιθετική και Αμυντική πλευρά, με λίγα λόγια δοκιμάζει τις ικανότητες μας και δυνατότητες για Μάχη. Είναι Ανοιχτή Μάχη με ελεγχόμενες επιθέσεις και απαγόρευση χτυπημάτων σε συγκεκριμένα ζωτικά σημεία. Στην Ελεύθερη Μάχη δεν υπάρχει τίποτα προκαθορισμένο. Καθένας μπορεί να επιτεθεί και να αμυνθεί με κάθε δυνατό τρόπο αλλά με περιορισμένο αριθμό επιθετικών εργαλείων, επιθετικών περιοχών και επιθετικών μεθόδων, περιορισμένο χώρο για Μάχη, έλλειψη πλήρους επαφής κ.λ.π.

Στην Ελεύθερη Μάχη, οι βαθμοί προέρχονται από τα χτυπήματα με Χέρια και Πόδια που είναι επικεντρωμένα στο μεσαίο και πάνω τμήμα του σώματος και εκτελούνται με Αποφασιστικότητα, Ακρίβεια, Ταχύτητα, Ισορροπία και Ελεγχόμενη Δύναμη.  Ο συναγωνισμός τους χωρίζεται σε ατομικά και ομαδικά, άντρες και γυναίκες.