Νάουσα Taekwon-do Αθλητικός Σύλλογος Νάουσα Taekwon-do Αθλητικός Σύλλογος

Φόρμες (TUL)

Tul είναι μια ακολουθία από διαφορετικές βασικές κινήσεις του TAEKWON-DO, οι περισσότερες από τις οποίες αντιπροσωπεύουν Τεχνικές Επίθεσης ή Άμυνας εγκατεστημένες σε φτιαχτές ή λογικές σειρές. Ο ασκούμενος πρέπει να εναντιωθεί συστηματικά σε διάφορους φανταστικούς αντιπάλους σε διαφορετικές συνθήκες, χρησιμοποιώντας όλες τις Τεχνικές Επίθεσης και Άμυνας ή πιθανές στάσεις προς κάθε κατεύθυνση. Η εξάσκηση των Tuls επιτρέπει στους ασκούμενους να εκτελέσουν μία ακολουθία ουσιωδών κινήσεων, να αναπτύξουν Εναέριες Τεχνικές, να βελτιώσουν την ευλυγισία τους, να επιτηδεύσουν τις περιστροφές τους, να δυναμώσουν τους μυς τους, να ελέγχουν την Αναπνοή τους, την Ισορροπία, το Ρυθμό, την Ταχύτητα, τη Δύναμη κ.λ.π. Τα Tuls είναι το πιο κρίσιμο βαρομετρικό στην τεχνική πρόοδο ενός ασκούμενου.

Συνοψίζοντας, μια Τul μπορεί να συγκριθεί με μία λέξη ή φράση εάν συγκρίνουμε κάθε βασική κίνηση της Τul με τα γράμματα του αλφαβήτου. Υπάρχουν 24 Τulς στο TAEKWON-DO I.T.F. Το όνομα, ο αριθμός κινήσεων και το διάγραμμα κάθε Τul συμβολίζει Κορεάτικους ηρωικούς χαρακτήρες ή ιστορικά γεγονότα. Ο συναγωνισμός τους χωρίζεται σε ατομικά και ομαδικά, άντρες και γυναίκες.