Νάουσα Taekwon-do Αθλητικός Σύλλογος Νάουσα Taekwon-do Αθλητικός Σύλλογος

ΘΕΡΙΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΖΩΝΩΝ ΣΤΟΝ Α.Γ.Σ. TAEKWON – DO ΝΑΟΥΣΑΣ