Νάουσα Taekwon-do Αθλητικός Σύλλογος Νάουσα Taekwon-do Αθλητικός Σύλλογος

Εξετάσεις Ζωνών

Εξετάσεις 22-12-2014

Εξετάσεις 22-12-2014

Εξετάσεις 25-06-2014

Εξετάσεις 23-12-2013

Εξετάσεις 28-06-2013

Εξετάσεις 28-06-2013

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 22-12-2012

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 27-06-2012

Εξετάσεις Δεκεμβρίου 2011

Εξετάσεις Δεκεμβρίου 2011

ΘΕΡΙΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΖΩΝΩΝ ΣΤΟΝ Α.Γ.Σ. TAEKWON – DO ΝΑΟΥΣΑΣ

ΘΕΡΙΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΖΩΝΩΝ ΣΤΟΝ Α.Γ.Σ. TAEKWON – DO ΝΑΟΥΣΑΣ

Εξετάσεις Δεκεμβρίου 2010

Εξετάσεις Δεκεμβρίου 2010

Εξετάσεις ζωνών Ιούνιος 2010

Εξετάσεις ζωνών Ιούνιος 2010