Νάουσα Taekwon-do Αθλητικός Σύλλογος Νάουσα Taekwon-do Αθλητικός Σύλλογος

Διαδίκτυο Σύλλογος

16/02/2012Κοπή πίτας 2012
16/02/2012Κοπή πίτας 2012
15/02/2012Κοπή πίτας 2012
14/02/2012Κοπή πίτας 2012
14/02/2012Κοπή πίτας 2012
14/02/2012Κοπή πίτας 2012
14/02/2012Κοπή πίτας 2012
14/02/2012Κοπή πίτας 2012
10/02/2012Πρόσκληση στην κοπή πίτας 2012
05/01/2012Εξετάσεις Ζωνών 23-12-2011
04/01/2012Εξετάσεις Ζωνών 23-12-2011
03/01/2012Εξετάσεις Ζωνών 23-12-2011
03/01/2012Εξετάσεις Ζωνών 23-12-2011
03/01/2012Εξετάσεις Ζωνών 23-12-2011

Έτος 2011

29/10/2011Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σλοβακίας
26/10/2011Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σλοβακίας
26/10/2011Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σλοβακίας
25/10/2011Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σλοβακίας
30/08/201120° Επιμορφωτικό Σεμινάριο 2011
30/08/201120° Επιμορφωτικό Σεμινάριο 2011
30/08/201120° Επιμορφωτικό Σεμινάριο 2011
30/08/201120° Επιμορφωτικό Σεμινάριο 2011
30/08/201120° Επιμορφωτικό Σεμινάριο 2011
30/08/201120° Επιμορφωτικό Σεμινάριο 2011
06/07/2011Εξετάσεις Ζωνών 28-06-2011
05/07/2011Εξετάσεις Ζωνών 28-06-2011
05/07/2011Εξετάσεις Ζωνών 28-06-2011
05/07/2011Εξετάσεις Ζωνών 28-06-2011
05/07/2011Εξετάσεις Ζωνών 28-06-2011
22/04/2011AHAC CUP 2011
20/04/2011AHAC CUP 2011
20/04/2011AHAC CUP 2011
20/04/2011AHAC CUP 2011
19/04/2011AHAC CUP 2011
19/04/2011AHAC CUP 2011
19/04/2011AHAC CUP 2011
19/04/2011AHAC CUP 2011
19/04/2011AHAC CUP 2011

Έτος 2010

28/12/2010Εξετάσεις Ζωνών 22-12-2010
16/09/2010Αθλητική εκδήλωση για «Υφάφι»
15/09/2010Αθλητική εκδήλωση για «Υφάφι»
15/09/2010Αθλητική εκδήλωση για «Υφάφι»
15/09/2010Αθλητική εκδήλωση για «Υφάφι»
15/09/2010Αθλητική εκδήλωση για «Υφάφι»
11/09/2010Προβολή εκδήλωσης για «Υφάφι»
04/09/2010Προβολή εκδήλωσης για «Υφάφι»
25/02/2010Κοπή πίτας 2010